maandag, oktober 18, 2004

Gentse Annelies Storms verkozen tot ondervoorzitter van Spirit


Annelies Storms Posted by Hello

Gents Kamerlid Annelies Storms (33 jaar) werd op 16 oktober verkozen tot ondervoorzitter van Spirit. Samen met Stefan Walgraeve uit Lokeren zal zij kersvers partijvoorzitter Geert Lambert bijstaan aan het hoofd van Spirit. Annelies Storms stelt drie taken centraal voor het nieuwe dagelijks bestuur: Spirit in het politieke landschap verder positioneren als links-liberale partij, Spirit een bredere basis en meer lokale verankering geven én, uiteraard, de voorbereiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2006.

Die dag werden ook op provinciaal niveau verkiezingen gehouden. Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen uit Lebbeke Dirk De Cock werd verkozen tot voorzitter van het Oost-Vlaamse provinciale bestuur. De voornaamste taken van dit provinciale bestuur liggen in de begeleiding van de lokale Spirit-afdelingen en in de oprichting nieuwe afdelingen. Tijdens de voorbereiding van gemeente- en provincieraadsverkiezingen speelt dit orgaan een belangrijke coördinerende rol.

Ook de Gentse afdeling “Spirit Gent” koos een nieuw bestuur. Het resultaat is een enthousiaste groep van meer dan vijfentwintig mensen, een geslaagde mix van jonge twintigers tot vijftigers, met verschillende ervaringen, maar vooral met frisse, spirituele ideeën en veel teamspirit. Uittredend voorzitter Frank Bombeke werd herkozen en het uittredende bestuur werd aangevuld met enthousiaste, diverse en actieve nieuwkomers. Daarnaast maken ook de twee Gentse Spirit-parlementsleden Jan Roegiers (Vlaams Parlement) en Annelies Storms (Kamer) deel uit van het bestuur van Spirit Gent. Zij zullen de link leggen tussen de federale, Vlaamse, provinciale en lokale beleidsniveaus en daar - naast hun provinciale, nationale en internationale engagementen - de pleitbezorgers zijn van de Gentenaars, de Stad Gent en de brede Gentse regio.

Annelies Storms - ondervoorzitter Spirit en Kamerlid 0478 / 23 09 53
Jan Roegiers – Vlaams volksvertegenwoordiger 0495 53 20 67
Frank Bombeke – voorzitter Spirit voor Gent 0472 92 27 49

www.anneliesstorms.be
www.janroegiers.be
www.meerspirit.be/gent

vrijdag, oktober 08, 2004

Jan Roegiers vraagt overheveling bevoegdheid wegen naar stad

Het recente fietsongeluk aan de Sint-Lievenspoort toont nogmaals – helaas dramatisch – aan dat teveel tijd en teveel energie moet gestoken worden in het overleg tussen de verschillende overheden. Spirit-volksvertegenwoordiger Jan Roegiers herhaalt zijn oude oproep om die bevoegdheid – mét de bijbehorende middelen – over te hevelen naar de steden en gemeenten.


De Sint-Lievenspoort in Gent Posted by Hello

“Dat de Vlaamse Regering eindelijk werk moet maken van het afwerken en veiliger maken van de stadsring rond Gent is zonneklaar” aldus Roegiers. Hij bereidt een dossier voor waarin hij de knelpunten, die door de stad zijn geanalyseerd en die gekend zijn, op regelmatige tijdstippen aan de bevoegde ministers in het Vlaams Parlement wil voorleggen. De boodschap dat minister Peeters (CD&V) wil besparen op fietspaden maakt Roegiers in ieder geval waakzaam.

Maar daarmee blijft het probleem van het ellenlange overleg (en tijdsverlies) tussen de stad en het Vlaams Gewest niet opgelost. Twee jaar geleden pleitte Roegiers – samen met het Gentse Spiritbestuur – om de bevoegdheid over de wegen die binnen de stadsgrenzen liggen over te hevelen naar de steden en gemeenten. Die kennen als geen ander de problemen en de gevaren en ze kunnen veel korter op de bal spelen. Jan Roegiers aanvaardt naar eigen zeggen niet langer dat er doden en zwaargewonden moeten vallen voor het Vlaams Gewest in actie schiet. Dat ondertussen prioriteit gegeven wordt aan Antwerpen maakt dat op termijn de Vlaamse Regering een inhaaloperatie voor Gent zal moeten maken.

“Die overheveling moet uiteraard gepaard gaan met de nodige financiële middelen”, aldus de Spirit’er “en die mogen geenszins minder zijn dan wat het Gewest nu uitgeeft!”. Hij zal in ieder geval deze piste in het Parlement ter sprake brengen.

Jan Roegiers – Vlaams volksvertegenwoordiger 0495 53 20 67
Frank Bombeke – voorzitter Spirit voor Gent 0472 92 27 49

www.janroegiers.be
www.meerspirit.be/gent

zondag, oktober 03, 2004

Vredesmars in Brussel


Voorzitter Frank Bombeke en bestuurslid Jethro Mortier op de vredesmars in Brussel Posted by Hello

Ter afsluiting van de Vlaamse Vredesweek betoogde de vredesbeweging in Brussel. Ook Spirit Gent was vertegenwoordigd, zoals je op de foto kan zien.