vrijdag, november 15, 2002

Annelies Storms hekelt politieoptreden bij repatriëring schoolmeisje

Spirit-provincieraadslid Annelies Storms interpelleerde gisteren in de provincieraad gedeputeerde Ivan Verleyen over de handelswijze van de politiediensten in de Provinciale Middenschool in Gent, waar een veertienjarig Bosnisch meisje tijdens de schooluren uit de klas werd gepikt en meegenomen voor repatriëring.

Raadslid Storms betoogde dat uitgaande van de fundamentele mensenrechten en in uitvoering van het kinderrechtenverdrag alle minderjarigen recht op onderwijs hebben. De omzendbrief van 24 juni 1999 van de Vlaamse minister van Onderwijs betreffende het recht op onderwijs voor kinderen zonder wettig verblijfsstatuut geeft concrete richtlijnen voor het garanderen van het recht op onderwijs van deze kinderen binnen het basisonderwijs en het secundair onderwijs. De omzendbrief verwijst oa. naar afspraken uit 1994 tussen de Vlaamse minister van Onderwijs en de federale minister van Binnenlandse Zaken, waarbij is overeengekomen dat de directies en leerkrachten de inschrijving van leerlingen zonder wettig verblijfsstatuut niet moeten aangeven aan de vreemdelingen- of politiediensten en dat deze diensten ze niet via de scholen zullen opsporen.

Het Spirit-provincieraadslid vindt het werkelijk traumatisch dat kinderen worden weggeplukt tussen hun klasgenootjes, zowel voor het kind dat wordt meegenomen, als voor de klasgenoten en het onderwijzend personeel. Voor Spirit is het volstrekt ontoelaatbaar dat politiediensten worden ingezet om 'kinderen van school weg te plukken'. Recht op onderwijs houdt méér in dan het geven van recht op toegang tot dit onderwijs. Kinderen moeten zich in de school thuis kunnen voelen.

Gedeputeerde Verleyen antwoordde dat uit inlichtingen die hij bij het Departement Onderwijs had opgevraagd, bleek dat politiediensten in de school kunnen binnenkomen om kinderen op te pakken met het oog op hun uitwijzing. Hij verwees ook naar de omzendbrief van 24 juni 1999 die volgens hem ruimte voor discussie laat waar ze bepaalt dat de politiediensten kinderen zonder wettig verblijfsstatuut niet via de scholen zullen opsporen.

Raadslid Storms was ten zeerste verbaasd over de inlichtingen van het departement Onderwijs en wees erop dat deze tegenstrijdig zijn met de uitspraken van Vlaams minister Vanderpoorten. Zij verklaarde eerder deze week dat er al jaren afspraken bestaan tussen Onderwijs en Binnenlandse Zaken over het niet oppakken van kinderen op of in de nabije omgeving van de school. Zij heeft een onderzoek terzake ingesteld.

Verleyen onderschreef de bekommernis van raadslid Storms naar duidelijke richtlijnen en afspraken omtrent een politieoptreden op school met het oog op repatriëring en heeft een brief geschreven aan de ministers Vanderpoorten, Duquesne, Verwilghen en Vande Lanotte. Hij vraagt om duidelijkheid te scheppen omtrent de rechten en plichten van de scholen en de politie in deze materie. Raadslid Storms heeft echter weinig hoop op verbetering, nu minister Duquesne gisteren na interpellatie van Spirit-Kamerlid Els Van Weert antwoordde dat hij geen graten ziet om kinderen uit de schoolomgeving weg te plukken en hij geen maatregelen zal treffen om dergelijke handelswijze in de toekomst te voorkomen.

SPIRIT ondersteunt ondertussen de petitie-actie "Geen gedwongen uitwijzingen op school!" van het onderwijzend personeel van de Provinciale Middenschool in Gent.

Info: Annelies Storms, provincieraadslid, 0478/23 09 53