woensdag, september 22, 2004

Gents Spirit-voorzitter eerste autodeler van Vlaanderen

Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.a) gaf op donderdag 22 september in Gent het startschot voor Cambio, het eerste professionele initiatief voor autodelen in Vlaanderen. Bij autodelen staan auto's ter beschikking van mensen die geen auto hebben of hem weinig gebruiken, maar er af en toe toch een nodig hebben.

Wie in Gent wil autodelen, kan op dit moment kiezen uit zeven auto's op drie standplaatsen (St-Pietersstation, Rabot, Visserij) in de stad. Cambio-autodelen kan bovendien ook in Brussel, Wallonië en Duitsland. Naast een kleine maandelijkse bijdrage betaalt een Cambio-klant alleen een vergoeding voor het aantal afgelegde kilometers en de tijd dat het voertuig werd gebruikt. De kosten zijn bijna geheel afhankelijk van het gebruik. Er zijn zo goed als geen vaste kosten. De individuele gebruiker moet zich niet bekommeren om het onderhoud van de wagen, de verzekering en andere (administratieve) rompslomp. Autodelen is ideaal voor personen die de wagen slechts sporadisch nodig hebben en voor wie de lasten (kosten, onderhoud, ...) niet langer opwegen tegen de lusten (de 'eigen wagen voor de deur'). Daardoor is autodelen niet alleen een zeer praktische oplossing voor de gebruiker, maar ook een erg duurzame. Bedoeling is de verkeersdruk in de stad te verminderen. Autodelen leidt tot een daling van het autobezit en is complementair aan het openbaar vervoer.

De stad Gent verleent haar volle medewerking. Er is enorm veel interesse. Zo’n 400 tot 500 Gentenaars volgden de infovergaderingen. Mobiliteitsschepen Karin Temmerman (SP.a) hoopt dat een belangrijk deel daarvan ook effectief in het autodelen-systeem stapt. Cambio mikt in Gent tijdens het eerste jaar op zo’n 250 inschrijvingen. Er is nu al ruimte voor 140 tot 180 mensen. Op korte termijn is uitbreiding van wagenpark en standplaatsen mogelijk.


Frank Bombeke met een Cambio-wagen tijdens de persvoorstelling van het Cambio-project Posted by Hello

Frank Bombeke, voorzitter van Spirit Gent, was één van de eerste 28 Cambio-klanten en werd samen met zijn echtgenote ‘media-gebombardeerd’ tot eerste autodelers van Vlaanderen. Zijn wedervaren kan je ook lezen in zijn internetdagboek op spiritvoorgent.blogspot.com.

Cambio (een samenwerking van De Lijn en Taxistop) organiseert het autodelen in Vlaanderen. Op korte termijn zal men ook in Brugge en Antwerpen kunnen autodelen.

Veel meer info bij Cambio, Maria-Hendrikaplein 65B, 9000 Gent
070 222 292
inlichtingen@cambio.be
www.cambio.be

dinsdag, september 07, 2004

Spirit Gent looft beleid sociale woningbouw van schepen De Regge

Spirit voor Gent is verheugd te vernemen dat de doelstelling om tegen het eind van de huidige legislatuur 2000 bijkomende sociale woningen in Gent te voorzien, een haalbare kaart blijkt. Spirit voor Gent vernam dit dinsdag 7 september van schepen Martine De Regge bij de eerstesteenlegging van het woningbouwproject Stokerijstraat – Désiré Fiévéstraat. Het bouwproject van De Goede Werkmanswoning zal 25 wooneenheden en 4 winkelruimtes tellen, de oplevering is voorzien voor eind 2005, begin 2006.


Gents schepen voor Huisvesting Martine De Regge legt eerste steen van sociaal woonbouwproject Stokerijstraat-Désiré Fiévéstraat. Posted by Hello

In haar toespraak bij de eerstesteenlegging kon schepen De Regge meedelen dat de doelstelling van het Gentse stadsbestuur om 2000 bijkomende sociale woningen te voorzien tegen het einde van de legislatuur, naar alle waarschijnlijkheid gehaald zal worden. Op de dag van vandaag zijn er reeds 530 nieuwe woningen effectief gerealiseerd, dit wil zeggen verhuurd en bewoond. 118 woningen zijn in aanbouw, zoals dit project en een goeie 1000 woningen zijn gepland, getekend en wachten enkel nog op goedkeuring. Tegen het einde van de legislatuur in 2006 zouden er dus een goeie 1800 bijkomende sociale woningen gerealiseerd of in aanbouw moeten zijn.

Spirit voor Gent wil schepen De Regge feliciteren met de reeds geleverde inspanningen en zal vanuit de Stedelijke Woonraad van Gent constructief meewerken aan voorstellen om deze belangrijke doelstelling te realiseren.

Cédric Verschooten,
ondervoorzitter Spirit voor Gent
en afgevaardigde in de Stedelijke Woonraad