donderdag, mei 27, 2004

Gemeenteraad van Gent vraagt Vlaamse regering meer aandacht voor Gentse woonproblematiek

De lage kwaliteit van vele Gentse woningen vormt een ernstig probleem. Tegen 2007 zal ongeveer een kwart in slechte staat verkeren. De stad doet grote inspanningen op het vlak van stadsvernieuwing, maar ze heeft daarvoor ook steun nodig van het Vlaamse niveau.

Daarom keurde de gemeenteraad op 25 mei een memorandum goed over de nood aan stadsvernieuwing en sociale huisvesting in Gent. Over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, keurden de democratische partijen (op één Einzelgänger van CD&V na) dit memorandum goed. Het Vlaams Blok ligt blijkbaar niet wakker van 20.000 Gentse woningen in slechte staat meer of minder, want zij onthielden zich bij de stemming.

Spirit Gent hecht veel belang aan kwaliteitsvol wonen. Vanuit de Stedelijke Woonraad van Gent ondersteunde Spirit de vraag om het Platform Wonen mee te ondertekenen. Er was ook een uitgebreide Spiritdelegatie met onder andere Vlaams parlementslid Jan Roegiers en kamerlid Annelies Storms aanwezig op de woonmanifestatie in Gent.


Spirit-delegatie op de Woonmanifestatie in Gent op 16 mei Posted by Hello

Spirit Gent steunt de vraag van de gemeenteraad van Gent aan de nieuwe Vlaamse regering om jaarlijks gemiddeld 6 miljoen Euro te investeren in Gentse stadsvernieuwing om op die manier de concentratie van slechte woningen in buurten weg te werken. Tevens wil de stad Gent dat de investeringen in sociale woningen verhoogd worden, zodat in Gent jaarlijks 500 sociale woningen gerealiseerd kunnen worden.

Om de private woningmarkt toegankelijk te houden voor mensen met een laag inkomen pleit Spirit voor een gehele hervorming van het huursubsidiestelsel. De gewesten moeten vooreerst alle instrumenten ter beschikking krijgen om een coherent stedenbeleid te voeren. Zo moet elke huurder met een laag inkomen recht hebben op een huursubsidie die gekoppeld wordt aan een systeem om de huurprijzen te beheersen.

Omdat de kwaliteit van vele huurwoningen slecht is, wil Spirit een verplicht huurattest invoeren. Om de drie jaar en bij het begin van elke nieuwe huurperiode moet een woning verhuurbaar verklaard worden. Wanneer een woning voldoet aan een aantal eisen inzake leefbaarheid, hygiëne en veiligheid, krijgt ze een attest. Hetzelfde principe als bij de autokeuring dus.

Spirit wil voor deze maatregelen één derde van de zogenaamde Lambermontgelden aanwenden.

Cédric Verschooten,
ondervoorzitter Spirit Gent
en afgevaardigde in de Stedelijke Woonraad

maandag, mei 24, 2004

Spirit Gent interviewt Jan Roegiers

Jan Roegiers, uittredend Vlaams parlementslid, is de topkandidaat voor Spirit in Oost-Vlaanderen bij de verkiezingen van 13 juni voor het Vlaams parlement. Hij staat derde op de SP.a-Spirit kartellijst, na Freya Vanden Bossche en Norbert De Batselier van de SP.a. Volgens de verwachtingen is dit een plaats die uitzicht biedt op een verlenging van zijn verblijf in het parlement. We wilden hem dan ook even aan u voorstellen in een interview, mocht dat nog nodig zijn.


19 mei 2004: presentatrice Christiane Genbrugge leidt Jan Roegiers in op de Oost-Vlaamse Spirit kandidatendag Posted by Hello

Jan Roegiers is 37 jaar. Hij is afkomstig uit het Oost-Vlaamse Nevele, maar woont al zo'n 15 jaar in het centrum van Gent. In 1990 behaalde hij het onderwijzersdiploma en ging daarna les geven aan gedragsgestoorde kinderen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs. Door zijn grote interesse voor stedenbeleid en zijn politieke engagement binnen de (toen nog) Volksunie kwam Jan na enkele jaren terecht op het kabinet van Gents schepen Lieven Decaluwe. Later werkte hij ook als kabinetsadviseur voor minister Bert Anciaux.

In 2001 belandde Jan Roegiers totaal onverwacht in het Vlaams parlement als opvolger van Paul Van Grembergen, die toen minister werd. In het Vlaams parlement hield Jan zich bezig met een enorme waaier aan onderwerpen. Zo was hij vast lid van de commissie Wapenhandel en van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen, en plaatsvervangend lid in de commissies Buitenlandse Aangelegenheden en Media en Sport.

Jan, hoe ben jij in de politiek verzeild?
Politiek was al een belangrijk interessegebied sinds mijn achttiende. In 1988 zocht de Volksunie in mijn geboortedorp Nevele nog een kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mijn beide ouders waren lid van de partij, maar weigerden op de lijst te gaan staan. Zo kwam men bij mij terecht. Ik behaalde een mooie uitslag. Na de volgende parlementsverkiezingen, waarbij ik eveneens kandidaat was, trad ik toe tot het arrondissementeel bestuur van de VU in Gent-Eeklo. Bij de VU-jongeren werd ik opgemerkt door de toenmalige voorzitter Geert Lambert en secretaris Els Van Weert en klom zo geleidelijk op in de partij.

Hoe ervaarde je de overgang van de Volksunie naar Spirit?
Ik had het minder moeilijk met de breuk in de VU dan sommige collega's. Mij werd het vrij vlug duidelijk dat de breuk onvermijdelijk was: water en vuur kan je immers niet met elkaar verzoenen. Ons Gents Spirit-bestuur heeft een aantal nieuwe mensen aangetrokken die nooit in de VU actief geworden zouden zijn. Dat is een bewijs voor ons groter potentieel!

Hoe waren je eerste ervaringen in het Vlaams parlement?
Door de kabinetservaring die ik al had, heb ik er vrij vlug mijn weg gevonden. De thema's in de commissies waarvan ik deel uitmaakte lagen me. Het waren zachte materies zoals welzijn, cultuur en sport. Ik ben graag met en voor mensen bezig.

Wat zijn je grootste realisaties?
De belangrijkste en meest bekende is de oprichting van het Vlaams Vredesinstituut. Het pacifisme van Spirit en een 30 jaar oude eis van de vredesbeweging werden hiermee gerealiseerd, nadat jarenlang tientallen gelijkaardige wetsvoorstellen weggestemd waren.

Wat het jeugdsanctierecht betreft, heb ik een amendement doen aannemen, waardoor de samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende betrokken regeringen i.v.m. de gesloten instelling Everberg vervalt, indien er tegen eind 2005 geen volwaardig jeugdsanctierecht is.
Ik heb ook een resolutie laten stemmen over het adoptierecht voor koppels van gelijk geslacht. De federale overheid moet dit echter verwezenlijken. Het is niet de schuld van het Vlaams parlement dat dat adoptierecht er nog niet is. Integendeel!

Daarnaast heb ik ook kleinere zaken gerealiseerd: ik heb verhinderd dat één bedrijf het Europees monopolie voor borstkankeronderzoek bij vrouwen kreeg, ik heb aangedrongen op samenwerking van VRT en VTM (die dit nu aan het onderzoeken zijn) voor één gemeenschappelijke sportzender en ik heb een aantal decreten mee ingediend (i.v.m. ouderenparticipatie, integrale jeugdhulp, het adoptiedecreet, enz.).

Voor het Vredesinstituut heb je in de pers veel krediet gekregen. Zowel De Morgen als De Standaard beoordeelden je parlementair werk positief. Daarnaast was er je ruchtmakende outing met Stijn Bex in Dag Allemaal.
Dat interview kwam er na een aantal negatieve uitspraken over holebi's in de media, van o.a. kardinaal Joos. De belangrijkste boodschap in dat interview was dat het niet uitmaakt wie je ook bent. Het feit van holebi te zijn vind ik geen verdienste op zich. Ik wens me dan ook niet verder te profileren als de janet van de Wetstraat.

In maart van dit jaar zat je het Spirit-congres in de Gentse Arena van Vletingen voor. Hoe belangrijk is Spirit in het kartel met de SP.a? In de verkiezingsbijlage van De Morgen van 13 mei over SP.a-Spirit acht de Gentse politicoloog Carl Devos de invloed van Spirit in het kartel belangrijker dan iedereen denkt. Anderzijds zegt hij ook dat hij zijn best doet om het bindmiddel tussen de Spiritisten te vinden, behalve dan dat ze elkaar kennen van de vroegere Volksunie.
In ons congres hebben we aangetoond dat Spirit ook inhoudelijk iets betekent. We hebben voorstellen gedaan i.v.m. cultuur, onderwijs, creatieve economie, huisvesting, ... Ik hou ongelooflijk mooie herinneringen aan dat congres over, ondanks de hectische weken die eraan voorafgingen. Toegegeven, we zijn geen massapartij, noch een nichepartij. Eén van onze eerste slogans was vrij van hokjesdenken en dat klopt ook! Men kan ons niet in één kot stoppen. Toch zijn er gemeenschappelijke elementen bij Spirit: we zijn progressieve, links-liberale regionalisten.


20 maart 2004: Jan Roegiers zit het Spirit-congres in de Gentse Arena van Vletingen voorPosted by Hello

Hoe sta je persoonlijk tegenover het kartel en de SP.a?
Ik ben een absolute voorstander van ons progressief kartel, dat meer dan ooit nodig is in Vlaanderen. SP.a en Spirit zijn het inhoudelijk voor 80% met elkaar eens. We hebben elk onze eigen traditie en kunnen onszelf blijven binnen het kartel. Dat is precies de sterkte ervan! Wanneer we een uiteenlopende mening hebben, wordt dat eerst binnenskamers besproken.

Ik vind het ontzettend jammer dat de groenen niet meedoen. Er is nochtans plaats voor ecologisten binnen het kartel. Individuen als Fauzaya Talhaoui, Ali Salmi, Bart Martens en in Oost-Vlaanderen Marleen Temmerman hebben dat bewezen. De groenen hielden als groep echter te veel vast aan hun eigen grote gelijk, iets wat wij opgegeven hebben. Ze vreesden ook dat ze hun eigenheid zouden verliezen binnen een kartel. Ik denk dat wij het bewijs vormen van het tegendeel.

Je hebt een verkiesbare plaats op de Oost-Vlaamse kartellijst.
Ik zal mijn stemmen toch nog altijd moeten halen. Je bent nooit helemaal zeker. Elke stem telt! Maar ik ontken niet dat ik trots ben op mijn plaats op de lijst: derde en eerste Spirit'er, na figuren als Freya Vanden Bossche en Norbert De Batselier! Het is een hele eer, maar ook een hele opdracht!

Het belangrijkste is echter dat het kartel het goed doet. We hebben een mooie lijst met SP.a'ers, Spirit'ers en ecologisten. Het zijn niet altijd de grote namen. Er zijn veel gewone mensen uit de Oost-Vlaamse gemeenten bij, maar die toch belangrijk zijn.

Hoe ga je campagne voeren?
Inhoudelijk zal mijn campagne draaien rond vier thema's waaraan ikzelf veel belang hecht: vrede en pacifisme (zie het vredesinstituut), de holebi-problematiek, gezondheid (zie bvb. mijn voorstel over condoomautomaten in scholen) en sport (getuige de sportzender). Verder zal de kartelgedachte belangrijk zijn. Ik zal campagne voeren samen met Freya Vanden Bossche en Bert Anciaux, die deze kartelgedachte zowat verpersoonlijken.

Komt er ook een verkiezingswebstek?
Ik heb sinds anderhalf jaar een informatieve website (www.janroegiers.be ). Ik ben nog met mijn campagnemedewerkers aan het bekijken of er ook een verkiezingssite komt.

Nog een laatste vraag: durf je je aan een prognose wagen over de uitslag van de verkiezingen?
Dat is altijd een heikele onderneming! De ambitie moet zeker zijn om terug meer dan 20% te halen. In dat geval is het al een succes. Het resultaat van 2003 evenaren zou een sterke prestatie zijn. Het is in Vlaanderen nochtans meer dan ooit nodig om een dam te vormen tegen conservatisme en verrechtsing. In tegenstelling tot het conservatieve kartel van CD&V en N-VA staat het onze voor een warm beleid waarin iedereen meetelt.

Spirit voor Gent wenst Jan Roegiers een goede campagne en een nog beter verkiezingsresultaat toe!

Interview: Peter Vandenabeele

Jan Roegiers
U: www.janroegiers.be
E: jan.roegiers@vlaamsparlement.be

dinsdag, mei 18, 2004

Jan Roegiers in het hol van de Vlaamse leeuw

Op het verkiezingsdebat van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) Gent-Noord op 18 mei verdedigde onze topkandidaat Jan Roegiers (3de effectieve plaats op de SP.a-Spirit-lijst voor het Vlaams Parlement) de Spirit-kleuren.

Wat met de 4 miljard EURO die door het Lambermontakkoord van het federale Belgische niveau naar Vlaanderen komen, vroeg moderator Bruno Huyghebaert (VRT-radio). Voor Vlaams parlementslid Jan Roegiers (Spirit) worden die best gelijk verdeeld over welzijn (b.v. gehandicapten, kinderen- en ouderenopvang), onderwijs (kosteloos onderwijs, betere verloning van de leerkrachten, betere omkadering en infrastructuur), en wonen (meer sociale woningen, aandacht voor de huursector). Zijn collega-parlementslid André Denys (VLD) legde andere klemtonen. De liberalen willen 2/3 van het Lambermontgeld besteden om onze economie aan te zwengelen door diverse lastenverminderingen en andere impulsmaatregelen.

Etienne Schouppe (CD&V) wil met het Lambermontgeld de tewerkstelling bevorderen en een inhaalbeweging realiseren in de sectoren welzijn en onderwijs (met de nadruk op infrastructuur, lager en hoger onderwijs). Voor Vlaams parlementslid Karim Van Overmeire (Vlaams Blok) is het Lambermontgeld niet genoeg. Het Blok wil een onafhankelijk Vlaanderen, een lastenverlaging vooral voor bedrijven en er mag meer geld zijn voor zorg en onderwijs. Nieuwkomer Marius Meremans (N-VA) wil meer bevoegdheden voor Vlaanderen. Verder had hij een heel N-VA programma klaar: Vlaanderen in de wereld, lastenverlaging voor bedrijven, kenniseconomie en wetenschapsbeleid, meer sociale woningen per gemeente, meer geld voor de gehandicaptensector, meer zuurstof voor de gemeenten, meer geld voor onderwijs (infrastructuur, studiebeurzen), en het gezinsquotiënt.

André Denys (VLD) speelde CD&V en ACW tegen elkaar uit. Is CD&V nu voor of tegen lastenvermindering, vermogensbelasting, roerende voorheffing, crisisbelasting, brugpensioenen? Blijkbaar beide! Duidelijkheid naar de kiezer toe is anders!

Het tweede deel van het debat draaide rond de staatshervorming. Karim Van Overmeire (Blok) verwachtte helemaal niets van het Forum. Het Blok wil Vlaamse onafhankelijkheid, voilà! Het Blok wil - heel genereus - vanuit de oppositie wel een federaal minderheidskabinet (met CD&V - N-VA) steunen. Als de 5 resoluties van het Vlaams Parlement opgenomen zijn in het federaal regeerakkoord. Een mens moet wat proberen om uit het cordon sanitaire te geraken, hé?

Zo snel en gemakkelijk zou het voor Marius Meremans (N-VA) niet gaan. Zijn kartelpartner Etienne Schouppe van CD&V hield het op het confederale model. André Denys (VLD) wil stapsgewijze vooruit gaan in de staatshervorming en vraagt realiteitszin. Snel-snel-snel de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen, zou de verdere staatshervorming voor 5 jaar hypotheceren. Jan Roegiers en Spirit willen homogene bevoegdheidspakketten: b.v. voor mobiliteit, regionaal vervoer, verkeersveiligheid, milieubeleid, stedenbeleid. En van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde wordt werk gemaakt de dag na de Vlaamse verkiezingen.

Etienne Schouppe (CD&V) probeerde nog een tegenoffensief over de fiscale amnestie van de paarse federale regering, met de gekende argumenten en bezwaren. Meerderheidspartners André Denys (VLD) en Jan Roegiers (Spirit) vroegen begrip voor deze éénmalige operatie. De Lambermontgelden vertegenwoordigen 4,5 miljard EURO. In het buitenland zit 170 miljard EURO. Als we die nu eens en voorgoed konden terughalen?

Dan was het de beurt aan het publiek. De Vlaamse onafhankelijkheid, de monarchie, de verwijzing naar het christendom in de Europese grondwet, Turkije in de Europese Unie passeerden de revue.

Een slotvraag over de splitsing van de NMBS bracht het debat weer op het rechte binnenlandse spoor. Voor Etienne Schouppe, ex-baas van de NMBS, moeten de infrastructuur en de interregionale verbindingen nationaal blijven, de lokale treinexploitatie (d.w.z. het beheer) kan dan wel regionaal. André Denys (VLD) daarentegen wil de infrastructuur wél regionaliseren en meteen de exploitatie liberaliseren. Ook Jan Roegiers (Spirit) zag geen graten in het splitsen van de NMBS, maar verzette zich tegen de liberalisering van de spoorwegen.

Daarmee liep het debat ten einde. De sprekers werden bedankt met een proefpakket streekbieren van eigen Meetjeslandse bodem. Een afsluitende stemming, zoals in vele scholierendebatten, werd niet gehouden. Maar als we de bijval die Blokker Karim Van Overmeire genoot als graadmeter nemen, dan kunnen we de uitslag wel raden. We wensen de Vlaamse Volksbeweging nog veel beweging toe. En liefst vooruit!

Verslag: Frank Bombeke,
voorzitter Spirit voor Gent

zaterdag, mei 08, 2004

Derde kaas- en wijnavond van Spirit Gent

Zaterdagavond 8 mei had de derde kaas- en wijnavond van Spirit Gent plaats in het splinternieuwe Stedelijk Buurtcentrum Rabot in de Jozef II-straat. Een nieuwigheid was de muzikale omkadering van het Roma-trio Bella, dat voor veel ambiance zorgde. Er was een delegatie van kartelpartner SP.a aanwezig, met o.a. jongerenkandidaat Sam Vandeputte bekend van de Jeunes Premiers op tv.


Het trio Roma-muzikanten Bella Posted by Hello

Voorzitter Frank Bombeke en uittredend Vlaams parlementslid Jan Roegiers speechten. Jan Roegiers, onze topkandidaat (3de plaats) bij de Vlaamse verkiezingen, riep op te kiezen voor het warme, progressieve kartel, dat hij stelde tegenover dat andere, conservatieve kartel.

Ook de andere aanwezige kandidaten bij de verkiezingen werden naar voren geroepen, samen met kamerlid Annelies Storms en campagnecoördinator Pieter Vandenbroucke. Op de foto hierna van links naar rechts: Dirk Decock, Liesbeth Van der Henst, Pieter Vandenbroucke, Sam Vandeputte (SP.a), Annelies Storms, Jan Roegiers, Geert Lambert, Fauzaya Talhaoui, Stijn Bex, Aysel Karademir en Nelly Maes. Christina Verbestel-Smekens arriveerde pas later en Frank Dingenen was te bescheiden om naar voren te komen.


De aanwezige Spirit-kandidaten bij de verkiezingen van 13 juni Posted by Hello

zaterdag, mei 01, 2004

Spirit Gent onderschrijft manifest Platform Wonen

“Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.” Dit staat te lezen in artikel 3 van het Decreet op de Vlaamse Wooncode. Voor Spirit voor Gent mogen dit geen loze woorden blijven. Daarom onderschrijft Spirit voor Gent ook resoluut het manifest van het Platform Wonen!


Affiche voor de woonmanifestatie in Gent op 16 mei Posted by Hello

Het Platform Wonen kwam tot stand op initiatief van verschillende organisaties die de woonproblematiek onder de aandacht van de beleidsmakers wilden brengen. Centraal staan de betaalbaarheid en kwaliteit van woningen en de leefbaarheid van buurten en wijken. Intussen ondertekenden reeds een dertigtal organisaties dit manifest. De Stedelijke Woonraad van Gent schaarde zich tijdens haar laatste vergadering ook achter deze tekst.

Spirit voor Gent wil dat er zowel op het lokale als op het Vlaamse niveau meer aandacht besteed wordt aan wonen. Dit impliceert dat er ook meer middelen voor vrijgemaakt moeten worden. Er dient op het Vlaamse niveau een integraal woonbeleid gevoerd te worden, zowel voor zij die een woning kopen als voor zij die een woning huren, zowel voor mensen met beperkte middelen, als voor tweeverdieners. Een integraal woonbeleid moet ook aandacht schenken aan gehandicapten, ouderen, eenoudergezinnen, e.d.m. Een integraal woonbeleid houdt ook rekening met de leefbaarheid van wijken, heeft respect voor het milieu en garandeert een goed uitgebouwd openbaar vervoer.

Spirit hecht veel belang aan wonen. De partij heeft ze op haar jongste congres heel wat voorstellen in verband met de huursector goedgekeurd. Omdat de kwaliteit van vele huurwoningen slecht is, wil Spirit bijvoorbeeld een verplicht huurattest invoeren. Om de drie jaar en bij het begin van elke nieuwe huurperiode moet een woning verhuurbaar verklaard worden. Wanneer een woning voldoet aan een aantal eisen inzake leefbaarheid, hygiëne en veiligheid, krijgt ze een attest. Hetzelfde principe als bij de autokeuring dus. Dit moet de kwaliteit van de huurwoningen sterk doen toenemen.

Om de daad bij het woord te voegen zal Spirit voor Gent met een delegatie aanwezig zijn op de Vlaamse Woonmanifestatie. Deze heeft plaats op 16 mei om 14u op het Anseeleplein in Gent.

Voor meer info: www.platformwonen.be

Cédric Verschooten, Spirit-afgevaardigde in de Stedelijke Woonraad van Gent.