dinsdag, maart 26, 2002

Spirit Gent tevreden met opdoeken kotbelasting

De Gentse afdeling van de nieuwe politieke partij Spirit is blij dat het schepencollege het idee van de kotbelasting definitief heeft opgedoekt. Overigens net op tijd! Want hoe zou men zonder blozen de huidige campagne Gent, stad van kennis en cultuur verder kunnen voeren? Reeds bij de officiële start van Spirit voor Gent in januari 2002 spraken we ons uit tegen een pure kotbelasting op zich, juist omdat zo'n belasting toch wel een verkeerd signaal geeft aan de 44.000 universiteits- en hogeschoolstudenten. Alsof ze in Gent niet welkom zouden zijn.

De overwinning op de kotbelasting heeft vele vaders en moeders. Wat telt is het eindresultaat. Spirit voor Gent ziet het positief en wenst de studenten en het schepencollege geluk. De studenten en hun vertegenwoordigers verdienen een pluim voor hun volgehouden en verstandig protest én het opentrekken van de zaak naar een te voeren stedelijk studenten- en kamerbeleid. Het schepencollege nam uiteindelijk het wijs besluit om het idee van de kotbelasting te begraven en de oplossing voor de begrotingsproblemen niet te zoeken in de zakken van de studenten.

Het bestuursakkoord vermeldt dat de dialoog tussen de stad Gent, hogescholen en universiteiten moet worden verstevigd. Daarnaast zal een overlegorgaan met studentenvertegenwoordigers worden georganiseerd. De schepen van Onderwijs wordt het aanspreekpunt voor studenten en coördineert de beleidsmatige initiatieven van collega's schepenen die antwoord bieden op de noden en vragen dienaangaande.

Er is dus nog werk aan de winkel voor het stadsbestuur, dat nu werk moet maken van een heus studenten- en kamerbeleid. Spirit voor Gent is bereid hieraan ten volle mee te werken.

Voor meer info:
Frank Bombeke, Coördinator Spirit voor Gent, Sint-Lievenspoortstraat 159, 9000 Gent, Tel (09) 223 75 77, E-post: frank.bombeke@pandora.be

Onze Gentse Spirit-mandatarissen:
Jan Roegiers, Vlaams Volksvertegenwoordiger, Koolsteeg 20, 9000 Gent, tel: 0495/53.20.67, E-post jan.roegiers@meerspirit.be
Annelies Storms, provincieraadslid, Wolterslaan 171, 9040 Gent-St-Amandsberg, tel: 0478/23.09.53, E-post annelies.storms@meerspirit.be

Spirit Gent kiest een nieuw bestuur

De Gentse afdeling van Spirit verkoos dit weekend haar bestuur op haar eerste ledenfeest waarop een honderdtal aanwezigen waren. De Gentse Spirit-leden kozen een 16 vrouw en man sterk team, een geslaagde mix van jonge twintigers tot vijftigers, met diverse ervaringen maar vooral met frisse, spirituele ideeën en veel teamspirit. Samen met hun Gentse mandatarissen Jan Roegiers, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Annelies Storms, provincieraadslid, willen zij actief de kwaliteit van de stedelijke samenleving verhogen.

Frank Bombeke werd unaniem verkozen als coördinator. Frank Bombeke (48 jaar) studeerde af als socioloog aan de KULeuven. Hij behaalde nadien ook het graduaat in de bibliotheek- en documentatiekunde aan de Gentse bibliotheekschool. Professioneel was Frank Bombeke steeds werkzaam in de beleidsvoorbereidende en uitvoerende sfeer, het vormings- en volksontwikkelingswerk en de documentatiesector. Hij startte zijn loopbaan in het toenmalige Ministerie van Nederlandse Cultuur als ambtenaar in de jeugdsector, was vervolgens studiemedewerker bij de studie- en vormingsdienst van de Volksunie, en stafmedewerker in het politiek vormingswerk met volwassenen in het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. Nadien trad hij als stafmedewerker in dienst bij het Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling (VCVO), het algemeen ondersteunende landelijk ondersteuningscentrum voor het sociaal-cultureel werk en volwasseneneducatie. Frank Bombeke is thans ambtenaar bij het Gemeenschapsonderwijs. Frank Bombeke heeft een mandaat voor 2 jaar.Frank Bombeke Posted by Hello

Naast Frank Bombeke, Jan Roegiers en Annelies Storms zetelen in het bestuur: Peter Craeyeveld (Gent), Guido Poppelier (Sint-Amandsberg), Veerle Bettens (Mariakerke), Els Verstraeten (Gent), Koenraad De Vijlder (Gent), Peter Vandenabeele (Gent), Willy De Raedt (Sint-Amandsberg), Philippe Vermeulen (Sint-Amandsberg), Bjorn De Sutter (Gent), Cédric Verschooten (Gent), Godfried Bekaert (Gent); Erwin Herman (Sint-Amandsberg), Roel Peeters (Gentbrugge).

Voor meer info:
Frank Bombeke, Coördinator Spirit voor Gent, Sint-Lievenspoortstraat 159, 9000 Gent, Tel (09) 223 75 77, E-post: frank.bombeke@pandora.be

Onze Gentse Spirit-mandatarissen:
Jan Roegiers, Vlaams Volksvertegenwoordiger, Koolsteeg 20, 9000 Gent, tel: 0495/53.20.67, E-post jan.roegiers@meerspirit.be
Annelies Storms, provincieraadslid, Wolterslaan 171, 9040 Gent-St-Amandsberg, tel: 0478/23.09.53, E-post annelies.storms@meerspirit.be