dinsdag, maart 22, 2005

SPIRIT-schepen Lieven Decaluwe voltooit aanleg hondentoilettenHondentoilet made in Ghent (Foto Cédric Verschooten)

De inrichting van hondentoiletten, het kattensterilisatieproject, het op een diervriendelijke wijze inperken van de duivenpopulatie, het organiseren van de paddentrek, het verdelgen van ongedierte,… Spirit-schepen Lieven Decaluwe, bevoegd voor het Gentse dierenbeleid, heeft in de voorbije jaren tal van initiatieven genomen om het samenleven van mens en dier in Gent in goede banen te leiden.

De aanleg van de hondentoiletten is het succesnummer van Lieven Decaluwe. Op zaterdag 19 maart jl. opende de ‘schepen van beestelijkheden’ in de buurt van de watersportbaan de 130ste hondentoilet. Hiermee werd het project “Propere Wijken”, in 1998 opgestart met als doel de visuele vervuiling in de negentiende-eeuwse gordel tegen te gaan, voorlopig afgewerkt.

Het succes van de formule zit in de buurtgerichte aanpak. “Buurtbewoners hebben de mogelijkheid tot inspraak in de locaties van de inplanting van de toiletten en de losloopweiden. De respons van de wijkbewoners is doorgaans heel positief. Waar hondentoiletten worden ingeplant, herleeft ook het sociale buurtweefsel. De hondentoiletten blijken een echte ontmoetingsplaats voor de baasjes en hun honden”, zo verduidelijkt Lieven Decaluwe.

Ondertussen zijn er 130 hondentoiletten en 7 losloopweiden verspreid over 10 wijken. Deze houden jaarlijks zo'n 20.000 kg hondenpoep van de straten. “We hebben steeds vooropgesteld dat hondentoiletten enkel succesvol kunnen zijn als ze voldoende gereinigd worden”, vertelt Lieven Decaluwe in
De Gentenaar, 21 maart. “Elke dag behalve zondag verwijderen negen milieubuurtwerkers alle drollen en een keer per week worden de perkjes ontsmet en ontgeurd”.

De voorbije jaren werden verschillende wijken in de 19de-eeuwse stadsgordel aangepakt. Na de start in de Rabotwijk breidden de hondentoiletten zich uit naar Brugse Poort, Bloemekeswijk, Muide-Meulestede, Tolhuis-Ham, Macharius-Heirnis, Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Ledeberg en Nieuw-Gent.

Een ploeg van zes milieubuurtwerkers reinigt de toiletten 6 dagen op 7 (ook op feestdagen). Eenmaal in de week worden ze ontsmet en ontgeurd. Maandelijks wordt de grond losgemaakt en bijgevuld waar nodig. Het gras van de losloopweiden worden om de 14 dagen gemaaid.

“Enkel door deze begeleiding vol te houden garanderen we blijvend succes. Daarom kan het project ook niet meer uitgebreid worden. Met 130 stuks is het maximum bereikt voor die arbeidsintensieve bezigheid. Er is de komende jaren geen geld om de ploeg uit te breiden. Daarom leggen we ook geen nieuwe toiletten meer aan”, zo verdedigt de spirit-schepen van milieu, gezondheid en groen zijn aanpak.


Lieven Decaluwe kiest duidelijk voor een constructieve benadering van de hondenpoepproblematiek en werd hiervoor al meermaals beloond. In 2000 ontving hij de 'Ethologia prijs', uitgereikt door de v.z.w Ethologia, de vereniging voor de studie en informatie over de relatie mens-dier. In 2001 mocht de spirit-schepen zelfs de internationale 'Pets in Cities Award' in ontvangst nemen voor het beste stedelijke dierenbeleid.


Meer informatie: klik hier

dinsdag, maart 15, 2005

Kamerlid Annelies Storms (spirit): "Anoniem solliciteren moet regel worden, niet de uitzondering"
Senator Jean-Marie Dedecker (VLD) wil een gedragscode voor het bedrijfsleven om iedereen gelijke kansen op werk te geven. Gents kamerlid Annelies Storms vindt het voorstel echter onvoldoende en vraagt meer doeltreffende maatregelen. Het spirit-kamerlid vraagt de invoering van het naamloos solliciteren, te beginnen bij de VDAB en de uitzendbureaus. Annelies: “Wat is immers de afdwingbaarheid van een gedragscode? Bovendien bestaat er al een anti-discriminatiewet die in de praktijk dode letter blijft.”

Annelies lanceerde reeds enkele maanden geleden het voorstel om solliciteren op anonieme manier te promoten in de privé-sector. Discriminatie blijft immers een belangrijk aspect van de hoge werkloosheidsgraad bij bijvoorbeeld Turken en Marrokanen (38 % tegenover 7 % bij de Belgen, cijfers FOD Economie van oktober 2004). Enquêtes wijzen uit dat bij gelijke kwalificaties een sollicitant van niet-Europese origine drie keer minder kans maakt. De werkgelegenheidsgraad van universitair opgeleide allochtonen is vergelijkbaar met die van autochtone ongeschoolden.

Annelies: “Organisaties als het VBO moeten zich dus niet verschuilen achter het argument dat de overheid eerst moet investeren in een betere opleiding. De bedrijven moeten hun angst voor al wat vreemd is opzij schuiven. Wij willen de juiste man op de juiste plaats en anoniem solliciteren is hiervoor een mogelijke oplossing. De OESO verklaarde nog maar enkele weken geleden dat de discriminatie op de arbeidsmarkt onze economie ernstig schaadt. Discriminatie door werkgevers laat zich ook voelen in eigen zak.”

Ook bij de VDAB stelt zich een probleem van discriminatie. De werkgevers kunnen in deze databank de cv’s van werkzoekenden inkijken. Uit eerder onderzoek bleek dat werkgevers de cv’s van kandidaten met vreemd klinkende namen tot 43 % minder raadpleegden dan de cv’s van kandidaten uit de Benelux met dezelfde kwalificaties. Annelies vraagt aan Vlaams minster van Werk Frank Vandenbroucke dat de VDAB de naam, leeftijd, nationaliteit en geslacht onzichtbaar zou maken. Pas wanneer de werkgever kandidaten wil uitnodigen voor een gesprek, mag de persoonsgebonden informatie zichtbaar worden.

Bij de uitzendkantoren bestaat er al een gedragscode, maar Annelies stelt vast dat die niet werkt. Uit een onderzoek van professor Albert Martens dat deze week voorgesteld wordt, blijkt dat bijvoorbeeld dat allochtonen vaker contracten van beperkte duur krijgen die bovendien vaker dan wettelijk toegestaan is, verlengd worden. De overheid moet met de sector rond de tafel gaan zitten om te onderzoeken op welke manier een systeem van anoniem solliciteren kan worden ingevoerd. Annelies: “Selectiebureau’s kunnen een voortrekkersrol spelen als tussenpersoon voor de bedrijven. Zij hebben tevens de belangrijke taak om discriminerende vragen van de werkgever te melden.”.

vrijdag, maart 11, 2005

Startpunt en Ecopower - Ambassadeurs van de Sociale Economie in de Gentse regio
Onder het motto “Sociale Economie: mag het iets meer zijn?” liep van 7 tot 11 maart 2005 de tweede Week van de Sociale Economie, een initiatief van staatssecretaris voor Sociale Economie Els Van Weert (spirit), in samenwerking met de sector. Vijf bedrijven werden benoemd tot “Ambassadeur van de Sociale Economie”. Zij moeten de sociale economie in al haar diversiteit bekend maken bij het brede publiek.

Iedere ambassadeur staat symbool voor één van de vele waarden die de sociale economie naar voor schuift. Els Van Weert: “Hoe uiteenlopend de activiteiten van de bedrijven ook zijn, ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze geloven niet in winst alleen. De sociale economie levert kwaliteitsvolle diensten en producten, maar houdt in de bedrijfsvoering ook rekening met wat goed is voor mens en milieu.”

Twee ambassadeurs 2005 zijn in de Gentse regio actief: Startpunt cvba en Ecopower cvba

Startpunt cvba (Gent) heeft als activiteitencoöperatieve een vooruitstrevende en succesvolle visie op de inschakeling van werkzoekenden. Als ondernemer in loondienst krijgen werkzoekenden de kans om binnen het kader van de activiteitencoöperatie een eigen zelfstandige activiteit te ontplooien.

Droit & Devoir (Bergen) combineert de strijd tegen de digitale kloof met mens- en milieuvriendelijk ondernemen. Laaggeschoolde werklozen krijgen een opleiding op de werkvloer tot informaticus. De oude computers herwaarderen draagt bij tot het inkrimpen van de computerafvalberg.

Ecopower cvba (Berchem) illustreert dat coöperatief en maatschappelijk verantwoord ondernemen ook meerwaarde biedt aan een KMO. De investeringen in hernieuwbare energie, het aanbieden van groene energie aan de eindverbruiker en het coöperatief ondernemen zijn de economische groeifactoren van Ecopower.

Betet Skara (Antwerpen) wendt de creativiteit uit het zuiden aan als economische troef in het noorden. Het unieke samenspel van eeuwenoude technieken en patronen met eigentijdse ontwerpen inspireert modeontwerpers en binnenhuisarchitecten.

Poly Bonnevie (Molenbeek) ziet in diversiteit een economische troef waar die voor vele bedrijven uit de reguliere economie een hinderpaal is. Poly Bonnevie geeft mensen die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt het vooruitzicht op een baan in de gangbare economie. Zo draagt Poly Bonnevie niet alleen bij aan de tewerkstelling van de kansengroepen, maar versterkt tegelijkertijd het sociale weefsel.

Staatssecretaris Els Van Weert bezocht iedere dag van de Week van de Sociale Economie een andere ambassadeur. Maandag 7 maart was Van Weert op bezoek bij Startpunt in Gent. Donderdag 9 maart bracht ze een werk- en werfbezoek aan de windturbines van Ecopower in Eeklo en het Kluizendok in Gent.

Tijdens het Feest van de Sociale Economie, op vrijdag 11 maart in de Bozar, werden de ambassadeurs officieel gehuldigd. De meer dan 1000 werknemers uit de sociale economie op het slotevenement toonden aan dat de sector van de sociale economie klaar is om haar plaats binnen de economie op te eisen.

Staatssecretaris Els Van Weert (spirit): “De sociale economie wordt nog te vaak niet voor vol aangezien, terwijl het een dynamische sector in volle groei is. De sector stelt tienduizenden mensen te werk en er komen steeds meer banen bij. Die jobs worden gerealiseerd voor de moeilijkst bemiddelbare groep werkzoekenden. De sociale economie creëert meerwaarde, maar niet alleen financiële, ook menselijke en maatschappelijke. Het is de taak van de overheid om die meerwaarde met de juiste structuren en omkadering te valoriseren.”

donderdag, maart 10, 2005

Schepen Lieven Decaluwe (spirit): “De ware aard van Vlaams Belang komt boven”.

Schepen Lieven Decaluwe (spirit), voorzitter van Nederlands Toneel Gent (NTGent), reageert in De Gentenaar (10/03/2005) verbolgen op de verklaringen van Vlaams Belang (VB) over het programma-aanbod van het Gentse stadstheater: "De ware aard van Vlaams Belang komt boven. Ze beginnen inhoudelijk te zeggen wat ze echt willen".

De extreem-rechtse partij noemt de cultuurhuizen 'pseudo-elitair' en 'te experimenteel' en vindt dat alle subsidies aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel, Het Toneelhuis in Antwerpen en NTGent moeten stopgezet worden als niet meer ‘volkseigen’ en ‘klassieke’ stukken worden geprogrammeerd.

"De wijze waarop zij cultuur zien, is zodanig kortzichtig, dat, als het aan hen lag, er geen enkele vooruitgang meer zou geboekt worden op cultureel gebied", vindt voorzitter van NTGent Lieven Decaluwe. "Ik ben zelf een flamingant, maar huiver nog steeds bij dit soort kortzichtige uitspraken".

Eerder nam VB in de Gentse gemeenteraad ook al het SMAK onder vuur. Op deze manier probeert de politieke partij het aanbod van de stedelijke cultuurhuizen te beïnvloeden. Lieven Decaluwe vindt deze politieke inmenging verwerpelijk. "Iedereen die voor een boeiende cultuurscene pleit - en dat zijn er gelukkig veel - moet zich ervan bewust worden dat er geen enkel compromis met dit soort gedachten aanvaardbaar is" zo besluit de Gentse spirit-schepen .

Lees ook de reactie van Vlaams cultuurminister Bert Anciaux (spirit) (10/03/2005) en de open brief van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (spirit) (10/03/2005).

woensdag, maart 09, 2005

Spirit wil snelle goedkeuring afbakening grootstedelijk gebied GentAfbakening Grootstedelijk Gebied Gent (foto: www.vlaanderen.be)

Spirit wil snelle goedkeuring afbakening grootstedelijk gebied Gent
Vraagt wel bijzondere aandacht ontwikkeling groenpolen


De spirit-gemeenteraadsleden van Gent, Evergem, Merelbeke, De Pinte en Melle vragen de Vlaamse regering de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent zo snel mogelijk definitief goed te keuren en rekening te houden met enkele fundamentele opmerkingen. Zo eisen ze bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van de groenpolen. Het niet opnemen van de Brusselsesteenweg in Melle binnen het grootstedelijk gebied vinden ze een gemiste kans.

De spirit-gemeenteraadsleden vragen uitdrukkelijk aandacht voor de groenpolen Parkbos, het voormalig vliegveld Oostakker/Lochristi, de Gentbrugse Meersen/Damvallei en de Vinderhoutse bossen. Naast de grote valleigebieden zijn deze open ruimte-gebieden volgens spirit zeer waardevol voor de woon- en leefkwaliteit van het grootstedelijk gebied.

De zones voor bosuitbreiding in de groenpolen Parkbos en Oostakker/Lochristi werden – in vergelijking met het oorspronkelijk grafisch plan – ingekrompen. Het voorstel zoals het nu voorligt is volgens spirit een lauwe milkshake “voor elke sector wat wils” en er ontbreekt daardoor een ruimtelijke visie op het versterken en uitbreiden van de groenelementen. Bovendien brengt deze schrapping van bosgebieden de taakstelling voor bosuitbreiding zoals voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan Gent in het gedrang. Dat plan stelt immers dat er op termijn, verspreid over de vier groenpolen 800 ha bos moet bijkomen in Gent en op korte termijn 300 ha. Daarom is het aangewezen dat de grenzen van de diverse ruimtelijke bestemmingen – zoals voorzien in het voorontwerp – terug opgenomen worden in het definitieve document. De links-liberalen steunen dan ook in grote mate de bezwaarschriften van Natuurpunt en VBV.

Daarnaast steunt spirit – hoewel dit buiten het afbakeningsgebied ligt – nadrukkelijk de visie over de Merelbeekse bossen die het embryo kunnen zijn van een regionale bosontwikkeling net buiten het stedelijk gebied.

Spirit betreurt evenwel de houding van het Melse schepencollege dat weigerde mee te denken en te plannen. Daardoor wordt de Mellenaars een toekomstgericht beleid onthouden. Door het niet opnemen van de Brusselsesteenweg heeft Melle de unieke kans gemist om mee te praten over de vragen die zich de volgende 10-20 jaar zullen stellen rond verstedelijking, mobiliteit en cultuuraanbod.

De spirit-gemeenteraadsleden zijn ervan overtuigd dat met deze krachtlijnen voor het voorliggende gebied een gezond evenwicht wordt gevonden tussen de verschillende grootstedelijke functies met een bijzondere aandacht voor de groenpolen en met voldoende groene recreatiemogelijkheden. Toch vinden ze het vorig ontwerp – in juni nog van tafel geveegd door Groen! – beter en willen ze dat met de duizenden bezwaarschriften rekening wordt gehouden. Daarna moet een snelle goedkeuring door de Vlaamse Regering volgen, aldus spirit.

De verenigde fracties hebben hun suggesties en pleidooien bezorgd aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers die deze zaken in het Vlaams Parlement verder zal behartigen.

Paul Van Grembergen – burgemeester Evergem
Wim Van Renterghem – eerste schepen en schepen voor ruimtelijke ordening Merelbeke
Lieven Decaluwe – schepen Gent
Rita Pauwels-Moeraert – gemeenteraadslid Melle
Geert Depestele – gemeenteraadslid De Pinte


Voor meer info: Wim Van Renterghem – eerste schepen Merelbeke – 0475 239 667

dinsdag, maart 08, 2005

Bourgoyen-Ossemeersen en de woonwijk Driesdreef - Rust voor de vogels .... en de mensenHerstel van het meersenlandschap in de Bourgoyen-Ossemeersen (Foto Stad Gent)

Milieuschepen Lieven Decaluwe (spirit) gaf op woensdag 2 maart het officiële startsein voor de tweede fase van het Natuurinrichtingsplan Bourgoyen-Ossemeersen. Met ingrijpende grond- en waterwerken wordt het meersenlandschap in het stedelijk natuurreservaat hersteld én een geluidswerende gronddam aangelegd. De Stad Gent en verschillende Vlaamse overheidsinstanties werken hiervoor samen. De totale kostprijs bedraagt 3,3 miljoen euro.

Goed nieuws voor natuur en milieu, voor de bezoekers van het natuurreservaat…én ook voor de bewoners van de woonwijk Driesdreef waar het eindelijk wat rustiger wordt

Een eertijds opgespoten terrein van 14 ha, de zogenaamde Schapenweide, wordt weer afgegraven tot op het oorspronkelijke maaiveld. De 200.000 kubieke meter afgegraven grond wordt overwegend gebruikt om een 2,1 km lange en vier meter hoge geluidswerende gronddam langs de lawaaierige R4 aan te leggen en een houtwal langs de Drongensesteenweg.

Mensen even belangrijk als vogels

Op vraag van de Stad Gent zal de geluidswal langs het hele natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen worden doorgetrokken tot de Driesdreef in Mariakerke. Goed nieuws voor de bewoners van die woonwijk "We wilden niet de indruk wekken dat we de rust van de vogels belangrijker vonden dan die van de mensen." aldus spirit-schepen Decaluwe. "Samen met het Vlaamse Gewest doen we een inspanning om de geluidsmuur nog een stukje verder dan het natuurgebied door te trekken. De bewoners hadden gelijk om hierop aan te dringen. Als we de vogels afschermen, moeten we dat ook doen voor de mensen''. De kosten voor het doortrekken van de geluidswal tot de Driesdreef worden geraamd op 270.000 euro en worden door de Stad Gent en het Vlaamse Gewest gedeeld.

Wat we nog mogen verwachten

In een eerste fase, uitgevoerd in 2004, werd al 32.000 ton slib geruimd in de Loopgracht over een lengte van 1800 m.

De grote infrastructuurwerken van deze tweede fase betekenen een grote stap in het herstel van het oorspronkelijke meersenlandschap met de daarbij horende natuurwaarden (vochtige graslandvegetaties, weide- en rietvogels…). Aan de binnenzijde van de geluidsdam komt een nieuwe wandelpad, waardoor je voor een volledige rondgang niet meer het fietspad langs de R4 op moet.

Ter hoogte van enkele laaggelegen waardevolle graslanden aan de Meerskant wordt 600 m geluidswerend scherm in houtvezelbeton geplaatst. In de gronddam zijn vleermuizenkokers voorzien en een oeverzwaluwwand. Ook de bestaande overwinteringplaats van vleermuizen onder de oude spoorwegdijk wordt geoptimaliseerd. De taluds van de ophoging rond de Valkenhuisdonk worden afgevlakt. In het gebied worden 4 stuwen gebouwd die een betere regeling van het waterpeil in het reservaat zullen mogelijk maken.

In een derde en laatste fase – voorzien najaar – volgt nog de uitvoering van de infrastructuurwerken. Deze werken omvatten o.a. de herinrichting van de 6 gebiedstoegangen, de (her)aanleg van wandelwegen en -paden, de bouw van 2 observatiehutten en een observatietoren, het aanplanten van een boomgaard en het vervangen van weidehekkens. Deze werken worden volledig gefinancierd door het Vlaamse Gewest.

Hiermee zal dit unieke natuurreservaat van 211 ha, dertig jaar na de eerste aankopen door de Stad Gent, optimaal worden uitgebouwd binnen de randvoorwaarden van het recreatief en educatief medegebruik. Het beheersplan van het stedelijk natuurreservaat wordt versneld uitgevoerd.

Meer info

In het stedelijk natuurcentrum Bourgoyen-Ossemeersen, Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke, is een kleine tentoonstelling opgesteld over het natuurinrichtingsproject. Ook infoborden aan de toegangen geven de bezoekers uitleg over de werken. De werf is voor het publiek enkel toegankelijk tijdens de geleide werfbezoeken op woensdag 9 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni telkens om 13.30 uur. Het aantal deelnemers is beperkt. Geïnteresseerden schrijven zich vooraf in bij Gentinfo, tel. 09 210 10 10. Open van maandag tot zaterdag van 8 tot 19 uur.

Meer info ook op webstek van Stad Gent en op de webstek van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

donderdag, maart 03, 2005

Downloaden moet kunnen!


Spirit-Kamerlid Annelies Storms in actie aan het Gentse Sint-Pietersstation voor het downloaden van muziek Posted by Hello

Spirit is voor het downloaden van muziek. Dat moet kunnen zolang de artiest er niet onder lijdt. De aanpassing van de wet op auteursrechten die vandaag in de kamer wordt gestemd is een belangrijke stap in deze richting. Spirit wil in de toekomst het downloaden helemaal legaliseren in het kader van moderne auteurswetgeving. Om deze eis kracht bij te zetten voerde spirit vanochtend actie met een dj-set aan het St-Pietersstation in Gent.

Downloaden, en het internet in zijn geheel, heeft enkele formidabele voordelen:

- Via internet beschik je thuis over een muziekwinkel met een gigantisch aanbod.
- Het laat je toe een eigen selectie van liedjes te maken zonder meteen een hele cd te moeten kopen.
- Via zoekmachines vind je op een mum van tijd elk nummer dat je wil, zonder uren in winkelrekken te moeten snuisteren.
- Ook weinig bekende muziek of muziek die hier niet (meer) in de winkel ligt, is via het net te vinden.
- De cultuurspreiding is maximaal en de drempel is laag.

Als kopiëren illegaal gebeurt, lopen artiesten en producenten inkomsten mis waar ze wel recht op hebben. Dat is onrechtvaardig. Ze stoppen er tijd, creativiteit en risicokapitaal in. Ze hebben dan ook recht op een faire vergoeding. Daar willen wij geen enkele discussie over laten bestaan. Maar met de roep om het downloaden en kopiëren keihard te onderdrukken, heulen wij niet mee. Integendeel.

Een nieuwe wet op auteursrechten voorziet het recht op een persoonlijke kopie. Meer zelfs, als je technische belemmeringen omzeilt om voor privégebruik te downloaden mag er geen gerechtelijke vervolging zijn. Om rekening te houden met de rechten van de auteurs is er een billijke vergoeding die het verlies moet compenseren dat kunstenaars en producenten lijden als je iets van hen kopieert. De vergoeding vloeit voort uit een heffing op apparaten waarmee gekopieerd kan worden alsook op dragers (lege cd-rom's, mp3-spelers, enz.). Over welke dragers en apparaten het hier gaat, moet jaarlijks vastgelegd worden door de regering. Dat is ook logisch. De samenleving evolueert zo snel dat er jaarlijkse nieuwe dragers en apparaten ontwikkeld worden. Automatisch stelt zich dan de vraag: hoort de pc daar bij? Tussen de regeringspartijen is afgesproken om geen taks te heffen op pc's. Strikt genomen is dat met de nieuwe wet op de auteursrechten wel mogelijk. Maar zelfs als een minister daar ooit toe zou beslissen, voorziet de wet in de mogelijkheid om uitzonderingen toe te staan, bv. voor onderwijsinstellingen, kansarmen, enz. Dat gaat spirit altijd verdedigen. Evenals het feit dat de consument er nooit slachtoffer mag van worden.

Spirit wil in de toekomst het downloaden helemaal legaliseren in het kader van een moderne auteurswetgeving. Wij kiezen resoluut de kant van de muziek, van de muzikant en van de muziekliefhebber. Wij zoeken naar de juiste balans tussen een zo groot mogelijke toegankelijkheid van cultuurgoederen, en een eerlijke vergoeding voor auteurs, artiesten en producenten.