donderdag, februari 24, 2005

SPIRIT dringt aan op vergoeding van handelaars die dupe zijn van stroompanne


Foto by Christoph Burgdorfer Posted by Hello

De recente stroompannes in Gent hebben geen structureel karakter, maar waren het gevolg van een samenloop van omstandigheden.”, dat antwoordde minister Verwilghen op een vraag spirit-volksvertegenwoordiger Annelies Storms naar de oorzaken van de recente pannes. Volgens de minister zijn zes van de twaalf pannes te wijten aan ondergrondse defecten, vier aan graafwerken van aannemers en twee aan tussenkomsten van Elia.

De minister sprak met Imewo maatregelen af om stroompannes in de toekomst te vermijden. Alle nutsleidingen zullen op kaart gezet worden en elektronisch beschikbaar zijn voor de aannemers. Imewo zal het elektriciteitsnetwerk verder versterken. In 2005 zal hier 53 miljoen euro in geïnvesteerd worden.

Minister Verwilghen bevestigde ook dat Imewo een commercieel gebaar zal stellen ten aanzien van de particuliere gebruikers. Volksvertegenwoordiger Storms drong bij de minister aan op een financiële tegemoetkoming ten aanzien van de handelaars: "De handelaars die verlies leden door de stroompannes moeten volledig vergoed worden".

maandag, februari 21, 2005

GRUP, de bomen en het bos


Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent (foto: www.vlaanderen.be) Posted by Hello

De Vlaamse regering heeft op 10 oktober 2004 het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (=GRUP) Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 10 maart 2005.

In dit plan geeft de Vlaamse Regering aan binnen welke afbakeningslijn zij het stedelijk gebied Gent wil zien ontwikkelen. Bovendien maakt zij bestemmingswijzigingen en inrichtingsvoorschriften voor maar liefst 32 stedelijke projecten. Het gaat om nieuwe ruimte voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur en groengebieden. Het Grootstedelijk Gebied Gent omvat de gemeenten De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gent, Laarne, Lochristi, Lovendegem, Melle, Merelbeke en Sint-Martens-Latem.

Hier vind je meer informatie rond dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ligt van 10 januari tot 10 maart 2005 voor in een openbaar onderzoek. Elke burger kan zijn of haar opmerkingen en bezwaren indienen. Je verneemt hier hoe.

maandag, februari 14, 2005

Milieubeleidsplan Gent 2005-2009


Bourgoyen-Ossemeersen (foto: www.gent.be) Posted by Hello

In het ontwerp Milieubeleidsplan 2005-2009 staan de geplande acties die invloed kunnen hebben op ons dagelijks leven. Zoals: meer groen in de buurt, subsidies voor duurzaam (ver)bouwen, aanpak sluikstort, geluids-, stof- en geurhinder. De milieuschepen Lieven Decaluwe (spirit) en zijn diensten hebben zich hard ingespannen voor dit milieubeleidsplan. Het woord is nu aan de burger.

Iedereen kan tijdens het openbaar onderzoek opmerkingen, vragen en suggesties geven. Het openbaar onderzoek startte op 1 februari en loopt tot en met vrijdag 1 april 2005. Meer info te verkrijgen bij de Milieudienst, Braemkasteelstraat 41, 9000 Gent, fax 09 239 43 90 milieudienst@gent.be.

Meedoen!