zaterdag, april 24, 2004

Paul Van Grembergen beschermt de Kring in Meulestede

Onlangs startte Vlaams minister Paul Van Grembergen, die bevoegd is voor monumenten en landschappen, de beschermingsprocedure voor het pand de Kring aan de Meulesteedsesteenweg nr. 515 te Gent.


De Kring in Meulestede Posted by Hello

In de negentiende eeuw richtten de meeste katholieke, socialistische en liberale verenigingen in verschillende wijken van de stad zaaltjes op die het centrum waren van hun sociaal-culturele werking en hun maatschappelijke leven. De Kring is van historisch belang, omdat het één van de weinig bewaard gebleven voorbeelden hiervan is. De Kring werd in 1868 gebouwd, in opdracht van pastoor Leirens, door de Katholieke Werkkring als “Gesticht voor de Jeugd”. Het gesticht kreeg financiële steun van de textielfabrikanten de Smet de Naeyer en Casier, die er een weefschool voor jongens aan koppelden.

Daarnaast is er de artistieke waarde van dit neo–classicistische gebouw. Vooral de toegangspoort met gietijzeren panelen en de zaal op de eerste verdieping zijn van grote waarde. Het goed bewaarde plafond van de zaal bestaat uit twaalf vierkante panelen (een zogenaamd cassettenplafond) en is versierd met palm-motieven, lauwerkransen en puttifiguurtjes. Deze kleine kindfiguurtjes zijn ook terug te vinden op de voorgevel: zowel boven het rechtse als het linkse venster hangt een reliëf waarin ze een medaillon vasthouden.

Kim Aerts, bestuurslid Spirit voor Gent en lid Spirit-netwerk cultuur

donderdag, april 08, 2004

Paul Van Grembergen beschermt de Lieve

Enkele weken geleden, op 23 maart 2004, ondertekende onze Spirit-minister Paul Van Grembergen het ministerieel besluit waardoor de Lieve (Liefken) een beschermd monument wordt en de beschermingsprocedure wordt opgestart.


De Lievekaai in het centrum van Gent
Posted by Hello

De Lieve werd gegraven tussen 1251 en 1269, dus een hele tijd geleden. Het kanaal vormde de verbinding tussen de Gentse binnenstad en de haven van Damme. De Lieve was 45 km lang en een volledig Gents kanaal. De waterweg werd volop gebruikt tijdens de dertiende en veertiende eeuw en lag aan de basis van de bloei van ons middeleeuws Gent. Zoals we allemaal nog wel weten uit onze schoolboeken verzandde het Zwin in de veertiende – vijftiende eeuw. Toch bleef de Lieve haar oorspronkelijke functie behouden tot de 18de eeuw, ondanks het feit dat door het graven van de Brugse Vaart vanaf de zestiende en zeker in de zeventiende eeuw de teleurgang van dit Gentse kanaal werd ingezet. De Lieve, die samen met Leie en Schelde ‘tscoenste juweel’ genoemd werd van onze fiere stede, ging vanaf dan rustig insluimeren.

Minister Van Grembergen wil met zijn beslissing die delen van de Lieve die nu nog duidelijk zichtbaar zijn in het landschap beschermen en voor het nageslacht bewaren. Welke Gentenaar kent de Lieve tussen het Vleeshuis en de Rabottorens niet? Moeilijker wordt het wanneer we het hebben over de Lieve gelegen tussen de Wondelgemse Meersen en de R4 ten noorden van Wondelgem. Het meest landelijke deel en meteen het langste deel met een lengte van 11 km situeert zich tussen de wijk Bierstal (grens Lovendegem/Evergem) en het Schipdonkkanaal (Zomergem).

Naast de historische waarde was ook de industrieel-archeologische waarde een reden om de Lieve te beschermen als monument. De Lieve is immers een sterk staalje van middeleeuws vakmanschap.

Godfried Bekaert, kabinetsmedewerker Paul Van Grembergen

Jan Roegiers in politiek jongerendebat De Totem

Op dinsdagmiddag 6 april organiseerde De Totem naar aanleiding van de komende Vlaamse verkiezingen een politiek debat. Geen klassiek debat dus, want De Totem is een onafhankelijk dagcentrum binnen de Bijzondere Jeugdzorg voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. De deelnemers Johan Deckmyn (Vlaams Blok), Stijn Lagauw (NV-A), Dirk Holemans (Groen!), Sam Van de Putte (SP.a) en onze eigenste Jan Roegiers (Spirit) kregen de - voor politici - moeilijke taak om hun partijprogramma in een verstaanbare taal aan de jongeren uit te leggen.

Jan Roegiers beet de spits af. Hoewel hij gebruik kon maken van zijn ervaring als leraar, zag je hem zwoegen om de juiste woorden te vinden. Sam Van de Putte, die met zijn 18 lentes nog het dichtst bij de jeugd aanleunde, bracht het er eveneens goed vanaf, al verslikte hij zich in het woord “decreet”. Wanneer NV-A en Vlaams Blok het over “efficiënt bestuur” en “nationalisme” hadden, rees er al gauw protest vanuit de zaal en de vraag om te verduidelijken.

Na de eerste voorstellingsronde kwam echter nog steeds de opmerking dat het “allemaal zo ingewikkeld is”. Er werd dan gevraagd om concreet per partij de drie belangrijkste actiepunten op te sommen, waardoor de jongeren zich een betere voorstelling konden maken van waar de partijen voor staan.

Vervolgens was er uitgebreid tijd voor inbreng van de jongeren zelf. Het Vlaams Blok werd het vuur aan de schenen gelegd in verband met hun actiepunt “vreemdelingen” en verder kwamen thema’s aan bod waarmee de jongeren rechtstreeks te maken krijgen in hun leefwereld: onderwijs, concentratiescholen, integratie, jeugdrecht, Everberg en meer inspraak voor jongeren. Dit laatste werd meteen in de praktijk omgezet door de jongeren te laten stemmen. De uitslag was unaniem: 100 % (!) voor Sp.a –Spirit met één derde van de stemmen voor Jan Roegiers en twee derde van de stemmen voor grote overwinnaar Sam Van de Putte.

Verslag: Kim Aerts